Čistírenský a ostatní průmysl

undefined

Jednou z klíčových výzev v oblasti ochrany životního prostředí je efektivní a ekonomické zpracování komunálních a průmyslových odpadních vod. V oblasti environmentálního průmyslu hrají technologické systémy klíčovou roli, zajišťujíce, že se s odpadními vodami zachází hospodárně a spolehlivě.

Společnost ROLIOL dodává zařízení, která jsou vhodná pro široké spektrum klíčových aplikací při čištění odpadních vod. Tyto zařízení jsou navržena s ohledem na výkon potřebný pro manipulaci s odpadními vodami, odvodnění kalů, a přípravu a dávkování chemikálií, jako jsou vápenné mléko, nehašené vápno, koagulanty a flokulanty. Zařízení od společnosti ROLIOL, můžete nalézt v celém procesu úpravy vody, od předúpravy po konečné zpracování kalu.

Nabízíme rovněž řešení pro další aplikace, čištění spalin, zpracování výluhů ze skládek, regenerace uhlovodíků a sanace půdy.

Technologie od společnosti ROLIOL přináší ekonomický a spolehlivý výkon. Všechna zařízení jsou konstruována podle nejvyšších standardů, což zaručuje bezproblémový provoz. Nabízíme sortiment specificky navržený pro ekologické aplikace, naše produkty jsou patentované a splňují vysoké standardy kvality. Jsou plně flexibilní pro integraci do existujících procesů a jsou dostupné i jako součást hotových systémů na klíč.

Jsme připraveni stát se
silným obchodním partnerem i vám.
 

made by zondy.cz