Doprava sypkých hmot

undefined

Doprava sypkých hmot šnekovými dopravníky je běžná praxe v průmyslových odvětvích, která zahrnují manipulaci se sypkými nebo granulovanými materiály, jako jsou obilí, mouka, uhlí, sádrovec, cukr, stavební materiály a mnoho dalších.

 

Šnekové dopravníky jsou efektivní a spolehlivé zařízení, které umožňuje přepravu materiálu po požadované trase nebo výšce pomocí otáčejícího se šneku (spirály) v rámci ohraničeného pláště nebo trubky.

 

 CHCI DOPRAVNÍK! 🔥

 

 

 

Princip funkce šnekových dopravníků

 

1. Přívod materiálu 

Materiál je sypán do šnekového dopravníku na začátku jeho trasy, obvykle pomocí násypky nebo jiného vhodného zařízení. 

 

2. Transportní fáze 

Otáčející se šnek nebo spirála posouvá materiál vpřed po délce dopravní trasy. Tento proces může být buď kontinuální nebo dávkový, v závislosti na požadavcích procesu.

 

3. Výpusť

 Materiál je transportován ke konečnému cíli, kde může být sypán do určené nádrže, kontejneru, nebo dalšího zařízení pro další zpracování nebo skladování.

 

Výhody šnekových dopravníků

 

Jednoduchá konstrukce: Šnekové dopravníky mají relativně jednoduchou konstrukci, což znamená nižší náklady na výrobu, instalaci a údržbu.

Vysoká efektivita: Jsou schopny manipulovat s velkým objemem materiálu s minimálním úsilím a maximální přesností.

Univerzálnost: Jsou vhodné pro širokou škálu sypkých materiálů a mohou být přizpůsobeny různým typům procesů a prostředí.

Flexibilita v uspořádání: Mohou být instalovány ve svislých, vodorovných nebo nakloněných pozicích a mohou mít různé délky a průměry podle požadavků aplikace.

 

Aplikace šnekových dopravníků:

 

Zemědělství: Přeprava obilí, semínek, krmiv a hnojiv.

Stavebnictví: Manipulace se sádrovcem, cementem, pískem a štěrkem.

Potravinářství: Doprava mouky, cukru, koření a dalších surovin.

Průmysl: Přeprava uhlí, dřeva, plastů a recyklovaných materiálů.

Šnekové dopravníky jsou tedy nenahraditelným prvkem mnoha průmyslových procesů, které vyžadují manipulaci se sypkými nebo granulovanými materiály. Jejich spolehlivost, efektivita a univerzálnost je činí nedílnou součástí provozu v široké škále odvětví.

 

Vyprazdnovací stanice pro big bagy jsou zařízení navržená pro snadné a efektivní vyprazdňování obsahu velkých pytlů nebo big bagů obsahujících sypké materiály.

 Po vyprázdnění obsahu big bagu je často nutné dopravit materiál do další části procesu, a zde často přichází na řadu šnekový dopravník.

Výhody vyprazdnovacích stanic pro big bagy:

 

Efektivita: Umí snadno a rychle vyprázdnit obsah big bagů bez ztráty materiálu.

Flexibilita: Jsou vhodné pro různé typy sypkých materiálů a typy big bagů.

Bezpečnost: Minimalizují riziko pracovních úrazů a usnadňují manipulaci s těžkými a neohrabanými big bagy.

Po vyprázdnění obsahu big bagu je materiál přepraven pomocí šnekového dopravníku. Tento typ dopravního zařízení je ideální pro přesnou a spolehlivou přepravu sypkých materiálů po požadované trase.

Jsme připraveni stát se
silným obchodním partnerem i vám.
 

made by zondy.cz