Společnost Flexicon je světová jednička v konstrukci a výrobě zařízení pro manipulaci se sypkými materiály a na zakázku provedených a integrovaných provozních systémů, které přepravují, vykládají, plní, váží, míchají, dodávají nebo dávkují širokou škálu práškových nebo sypkých materiálů. Mezi výrobky společnosti Flexicon se řadí jak jednotlivá zařízení, tak automatizované systémy, které přivádí sypký materiál z interních nebo externích provozů, dopravují jej mezi procesními zařízeními a skladovacími nádobami, váží jej, mísí jej, dodávají jej do balicích linek, extrudorů, lisů a skladovacích nádob a nakládají jej na vagóny a nákladní automobily.

ZAŘÍZENÍ FLEXICON ZDE