Hydroejektor

  1. Úvod -
  2. Katalog produktů -
  3. Hydroejektor

Hydroejektor

Přenos aktivního uhlí nebo mikročástic pomocí ejektoru

Za účelem přesného přenosu mikročástic, práškového nebo granulovaného aktivního uhlí s potřebou velké reaktivity, Sodimate navrhl pro přenos prášku kapalinou prostřednictvím dávkovacího zařízení. hydro-ejektor využívající Venturiho princip. Tento typ instalace umožňuje omezit spotřebu elektrické energie, protože je to voda ze sítě, která se používá k napájení a která pak přenáší práškový produkt. Sestava sestává z kuželové násypky, do které je přiváděn prášek, zvlhčovacího prstence, který umožňuje kontinuální čištění, a to i ve spodní části hydro-ejektoru. Vodní řád v místě dodává zařízení nepřetržitě vodu a vytváří vakuum, které umožňuje, aby práškové činidlo bylo nasáváno a okamžitě smícháno s transportní vodou. Instalace se spočítá s ohledem na pokles tlaku způsobený izometrií vypouštěcího potrubí. Přenos se může uskutečnit na několika desítkách metrů a mnoha zatáčkách. Pro úplný provoz se celé zařízení propojí s předem připraveným panelem se sondami a ventily.