Hašení vápna

  1. Úvod -
  2. Katalog produktů -
  3. Hašení vápna

Hašení vápna

Pro mnoho zařízení s vysokou spotřebou vápna je výhodné zpracovávat pálené vápno v místě použití, protože pálené vápno je levnější než vápenný hydrát.

Princip spočívá v dávkování páleného vápna do hasící nádrže tak, aby mělo vysokou koncentraci.Při kontaktu páleného vápna s vodou dochází k exotermické reakci, při níž se uvolňuje teplo.

Proces hašení vápna a jeho systémová integrace jsou vhodné pro specifické potřeby každého projektu. V hasící nádrži se dávkuje pálené vápno a voda tak, aby se dosáhlo koncentrace až 250 g/l. Injektáž se řídí podle měřené hladiny v nádrži. Po uplynutí potřebné reakční doby,kterou nastaví SODIMATE, se roztok převede do ředicí nádrže přes přepad.Voda se přidává tak, aby se dosáhlopožadované konečné koncentrace(obvyklé hodnoty se pohybují mezi 5 a10 %). Pára z reakce je odsávána přesvertikální nebo horizontální absorbér.

Po každé dávce se spustí čisticí cyklus, při kterém se voda stříká dovnitř absorberu dvěma tryskami. Písek, který se nachází na dně přípravné nádrže, je pravidelně odstraňován s odpadní vodou prostřednictvím ypouštěcího ventilu.Teplotní sonda a snímač hladiny zajišťují konstantní koncentraci v nádržina hašení