Spiralift SL

  1. Úvod -
  2. Katalog produktů -
  3. Spiralift SL

Spiralift SL

Síta SPIRALIFT®, mytí, transporty a odkalování pevných látek, které jsou unášeny proudem odpadních vod. Tento systém kombinuje výhody dvou osvědčených technologií do jednoho účinného systému: stínícího systému SPIRALIFT a vysoce výkonného brusku TASKMASTER®.

Dokument není k dispozici

Zpracované pevné látky jsou umyty, rozemlety, odvodněny a vypuštěny - ideální pro likvidaci skládek, zatímco organické látky jsou ponechány v toku. Vzhledem k tomu, že tato jednotka je vybavena technologií broušení TASKMASTER, nabízí kombinované výhody robustního a účinného brusku se zvýšeným výkonem šroubového stínění pro jedinečně účinný a bezproblémový systém.

 

Spiralift S Specif